JEDNOSTAVNO DOBRI PROJEKTI j.d.o.o.

ENERGETSKI CERTIFIKATI

Ukoliko trebate energetski certifikat za stan, kuću ili poslovni prostor slobodno nam se obratite!

CIJENE

Akcijske cijene izrade energetskog certifikata! Cijene se odnose na područje cijele RH!
Vrsta objektaIzrada 5-8 danaHitna izrada 1-3 dana
stan do 60 m² 79,63 € (600 kn) 119,45 € (900 kn )
stan 60 – 100 m² 92,91 € (700 kn ) 132,72 € (1000 kn )
stan 100 – 400 m² 106,18 € (800 kn) 145,99 € (1.100 kn)
kuća do 200 m² 106,18 € (800 kn) 145,99 € (1.100 kn)
kuća 200 – 400 m² 126,09 € (950 kn ) 165,90 € (1.250 kn)
Fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 kn
Ispunite upitnik, pošaljite nam mail ili nas nazovite na broj 091 357 0833 (Pon – Sub 08:00 – 20:00)
energetski certifikati

UPITNIK

Cijena izrade dokumentacije za energetsku obnovu obiteljskih kuća ovisi o veličini zgrade, dostupnoj dokumentaciji, lokaciji i slično.
ENERGETSKI CERTIFIKATI

Od 01.07.2013. svaka nekretnina koja se prodaje mora imati energetski certifikat. Energetski certifikati su dokumenti koji Vas informiraju kolika je energetska učinkovitost neke nekretnine. U energetskom certifikatu je prikazan razred (od A+ do G) kojem pripada ta nekretnina. Najbolji su energetski certifikati razreda A+, a energetski certifikati razreda G su energetski najlošiji. Energetski certifikat daje uvid u kvalitetu gradnje zgrade sa stajališta potrošnje energije.

Energetski certifikat, što je to i čemu služi?

Energetski certifikat je dokument koji Vas informira kolika je energetska učinkovitost neke nekretnine. U energetskom certifikatu je prikazan razred (od A+ do G) kojem pripada ta nekretnina. Najbolji je energetski certifikat razreda A+, a energetski certifikat razreda G je energetski najlošiji. Energetski certifikat daje uvid u kvalitetu gradnje zgrade sa stajališta potrošnje energije.

1. Nekretnina energetskog certifikata razreda B

Stan u novogradnji površine 85 m², svrstan je u energetski razred B i ima ocjenu 40 (kWh/m²). Za grijanje takvog stana u jednoj kalendarskoj godini ćete potrošiti: 85 m² * 40 kWh/m² = 3400 kWh energije ili oko 340 m³ prirodnog plina, uz cijenu od 4,1 kn/m³ plina, godišnji račun iznosi 1.394 kn.

2. Nekretnina energetskog certifikata razreda D

Stan u staroj zgradi površine 85 m², svrstan je u energetski razred D i ima ocjenu 140 (kWh/m²). Za grijanje takvog stana u jednoj kalendarskoj godini ćete potrošiti: 85 m² * 140 kWh/m² = 11900 kWh energije ili približno 980 m³ prirodnog plina, uz cijenu od 4,1 kn/m³ plina, godišnji račun iznosi 4.879 kn.

Godišnja razlika u troškovima grijanja između ove dvije nekretnine je 3.485 kn. Što nam govori da će nam prva nekretnina biti puno bolji izbor prema godišnjim troškovima grijanja.

Što je energetski pregled?

Energetski pregled je postupak koji se provodi u svrhu analize energetskog stanja i utvrđivanja mogućih mjera za povećanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama. Energetski pregled se obavezno provodi za postojeće zgrade koje podliježu obvezi energetskog certificiranja.

Koliko košta izrada energetskog certifikata?

Najviša cijena izdavanja energetskih certifikata zgrada propisana je Odlukom Ministarstva graditeljstva. Za vašu nekretninu, ovisno o složenosti, dati ćemo vam posebnu ponudu.

Moram li imati energetski certifikat?

Zakonodavac je propisao da sve nekretnine koje se prodaju od 1.7.2013. godine, obavezno moraju imati energetski certifikat.

Tko izrađuje i izdaje certifikate?

Osobe ovlaštene za izradu i izdavanje energetskih certifikata ovlastilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, a registar je dostupan na web stranicama Ministarstva www.mgipu.hr.

Šta sve prikazuju energetski certifikati?

Energetski certifikat informira o kvaliteti nekretnine sa stajališta potrošnje energije. Sadrži energetski razred zgrade, njezinu površinu te rok do kojeg vrijedi. Ovisno u kojem je energetskom razredu zgrada može se vidjeti kolika je potrošnja energije, što utječe i na iznos računa za grijanje, električnu energiju.

Tko je dužan osigurati energetski certifikat zgrade kod njezine prodaje?

Od 1. srpnja 2013. godine vlasnik nekretnine koja se prodaje dužan je imati energetski certifikat kod njezine prodaje. Kupac ima pravo uvida u energetski certifikat prije sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Kolike su kazne ako nekretnina koja se prodaje nema energetski certifikat?

Novčana kazna iznosi od 20.000,00 do 100.000,00 kuna ako se kod prodaje ne osigura energetski certifikat. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu vlasnika a novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi. U slučaju ako vlasnik ne osigura energetski certifikat nekretnine koju prodaje, kupac ga može prijaviti Državnom inspektoratu.

Mora li u oglasu za nekretninu biti naveden i energetski razred?

Hoće li agencije biti kažnjavane ako oglase necertificiranu nekretninu? Ukoliko se oglas za nekretninu koja se prodaje objavljuje u medijima tada je potrebno u oglasu navesti i energetski razred nekretnine. To je odgovornost vlasnika. Kazne za agencije nisu propisane, ali agencija je kao posrednik u prometu nekretnina ovlašteni posrednik nekretninama i kao dužna je poznavati važeće propise koji se odnose na područje njihove djelatnosti ( i propise koji se odnose na obvezu posjedovanja energetskog certifikata nekretnine) te s istima upoznati stranke koje koriste njihove usluge.

Imaju li javni bilježnici i gruntovnice, kod ovjere ugovora, odnosno upisa nekretnine, pravo tražiti i energetski certifikat uz ostalu dokumentaciju, ili je pak odgovornost samo na vlasniku nekretnine?

Isključivo je vlasnik neketnine dužan osigurati energetski certifikat kod njezine prodaje. Energetski certifikat nekretnine nije uvjet za ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika, niti za upis nekretnine u zemljišnu knjigu.

Tko je izuzet od obaveze energetskog certificiranja?

Od obveze energetskog certificiranja izuzete su zgrade koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m2. Ova površina čini ukupnu ploštinu neto podne površine grijanog dijela zgrade što znači da se zbrajaju sve ploštine prostorija soba, kuhinje, kupaonice, WC-a, hodnika i ostave. Negrijani dijelovi zgrade, primjerice: negrijani tavan, negrijani podrum, negrijano stubište, lođe i terase ne ulaze u tu površinu.

Koliko traje dobiveni energetski certifikat?

Certifikat se izdaje na deset godina, nakon čega ga treba ponovo izraditi. U slučaju adaptacije zgrade kada ste poboljšali njena energetska svojstva, možete ga zatražiti i ranije.